top of page

Reiki

Reiki är en mjuk och samtidigt effektiv behandlingsmetod vid till exempel smärta och stress, ångest och fysiska och mentala spänningar. Reiki arbetar med kroppens naturliga läkningsprocesser och fyller på energiförrådet.  Reiki i dess nuvarande form kommer från Japan, men har tusenåriga rötter i bland annat Tibet.

 

Reiki är japanska och består av två ord: rei, som betyder "universell" och  ki, som betyder "livsenergi" och motsvaras av kinesiskans chi och prana i Indien. Denna universella livsenergi är sprungen ur en aldrig sinande källa, och balanserar kropp och själ på alla nivåer. På detta vis stöder reiki kroppens självläkande processer. Reiki är ett utmärkt komplement till alla möjliga behandlingar.   

Reiki arbetar på flera plan samtidigt, dels genom den fysiska beröringen, som aktiverar "må-bra-hormoner" i kroppen som till exempel oxytocin, dels genom kroppens subtila energisystem som vid exempelvis akupunktur och akupressur. Reiki är en holistisk behandlingsmetod, som utgår från att kropp och psyke är en helhet. Därför behandlar man ofta hela kroppen, även om man har besvär som upplevs som begränsat till ett visst ställe.

Kroppen är en fantastisk mekanism och när den är i perfekt balans fungerar den utmärkt. Den reparerar och reproducerar sig själv hela tiden, mestadels på natten när vi sover. Nu är de flesta av oss inte i perfekt balans. Det finns blockeringar här och var som kan bero på undertryckta känslor eller händelser som vi inte har tagit hand om genom livet. Vi är ofta stressade, äter inte alltid så bra och har svårt att koppla av och så vidare. Detta stör vår balans och vi kan få svårt att sova, blir sjuka eller får ont. 

Reikin arbetar på alla plan, fysiskt, psykiskt, känslomässigt, själsligt och socialt genom att lösa upp blockeringar och balansera kropp och själ.

 

Vid en behandling har du dina egna kläder på och ligger på en brits.

 

En behandling behöver inte kännas på något särskilt sätt. Många upplever en skön värme som kan sprida sig i kroppen. En del förnimmer olika saker i kroppen som att det pirrar eller vibrerar på ett eller flera olika ställen. Somliga kan uppleva olika färger eller bilder för sin inre syn. Det är förstås väldigt subjektivt vad man upplever. De allra flesta upplever en skön djup avslappning under behandlingen. Efter behandlingen känner sig de flesta lugna, centrerade, jordade och avslappnade. 

bottom of page