top of page

För mig är yoga det sanna, det ärliga, inte alltid härliga, mötet med mig själv. En övning i att våga vara mer tillåtande med alla mina sidor, både de mörka och de ljusa. Ett större mått av självacceptans helt enkelt.

 

Att behandla mig själv som jag skulle behandla de som står mig nära, med en stor dos maitri (villkorslös kärlek/kärleksfull vänlighet)


Det är min stund på mattan, likväl som att vara närvarande helt och fullt i vardagen. Som hjälper mig att släppa alla de där tankarna på dåtid eller framtid så att jag istället kan njuta av stunden.  

Ordet yoga är sanskrit och betyder förening/balans. En vanlig missuppfattning är att yoga bara är meditation eller avancerade fysiska ställningar, men yoga är så mycket mer.


Yoga är en väg att finna balans och harmoni för både insida och utsida. 


Medvetenhet och närvaro ökar förmågan att lyssna till vad som händer i kropp och sinne.  Vi eftersträvar balans på alla plan, till exempel mellan aktivitet och vila, mellan styrka och rörlighet, mellan arbete och fritid samt mellan kropp och själ. Yoga har en fantastisk förmåga att utmana och stärka varje individs svagheter och därmed skapa balans i kroppen.  Genom att även öka medvetenheten om och att använda verktyg för att styra andetaget kommer du lättare ner i varv och hittar ro. Det gör att du blir mer närvarande i nuet och enklare kommer i kontakt med ditt inre.


Yogan är även ett fantastiskt verktyg för att släppa på spänningar och blockeringar i kroppen och hjälper att skapa mer utrymme, rörlighet och styrka både fysiskt och mentalt.


Alla kan yoga – unga och gamla, vältränade, otränade och det är aldrig omöjligt eller för sent att börja. Yogans effekter är många och väldokumenterade. Världen över forskas det kring yoga och idag har yogan en självklar plats bland tekniker för bättre hälsa. Yoga ställer inga krav på prestation, perfektion eller resultat. Tvärtom uppmuntras du att lyssna på kroppen och arbeta med den istället för mot den. Detta gör att du utvecklar en god kännedom om din kropp och lär dig känna igen vad den behöver och mår bra av.

Supported.


Stöttad i din egen unika kraft. Ur stillheten kan du leva kroppens längtan. I tystnaden kan du höra vad ditt hjärta viskar.  


Att släppa taget om det som inte längre gagnar dig, för att skapa utrymme, space för att låta din egen fulla potential ta mer utrymme. 

bottom of page