top of page

Vad är hjärtstopp?

Ju tidigare bröstkompressioner och inblåsningar startas, desto större blir chansen att överleva ett hjärtstopp. Vid ett hjärtstopp kan hjärtat inte längre pumpa blodet ut i kroppen.


Med start av HLR, hjärt-lungräddning kan blodet pumpas runt manuellt. Bröstkompressioner i högt tempo samt inblåsningar kan ge tillräcklig blodcirkulation tills professionell hjälp kommer. Ju tidigare HLR, bröstkompressioner och inblåsningar startas, desto större blir chansen att överleva vid ett hjärtstopp.

Hjärtstopp och hjärtinfarkt är inte samma sak, däremot kan hjärtstopp orsakas av en hjärtinfarkt. Hjärtstopp leder till döden om det inte behandlas omedelbart. Hjärtinfarkt kan man överleva.

Hjärtstopp

Plötsligt hjärtstopp innebär att hjärtat plötsligt slutar att pumpa blod. Hjärtstopp beror på ett problem i hjärtats elektriska system. Hjärtats vanliga rytm övergår till ett så kallat kammarflimmer(ventrikelflimmer), vilket gör att hjärtat flimrar istället för att slå normalt. Ett flimrande hjärta pumpar inget blod ut till kroppen.


Bara efter några sekunder faller den drabbade ned medvetslös eftersom hjärnan drabbats av syrebrist. Den enda behandling som kan hjälpa är hjärt- lungräddning (HLR) och elstöt från en hjärtstartare.

Hjärtinfarkt

Hjärtinfarkt beror på cirkulationsrubbning, ofta beroende på proppbildning i hjärtats kranskärl vilket leder till syrebrist i hjärtmuskeln. Den del av hjärtat som blir utan syre skadas allvarligt och skadan blir allvarligare ju längre det dröjer innan proppen kan lösas upp.

Symtom vid hjärtinfarkt

Det mest typiska symtomet vid hjärtinfarkt är plötslig smärta i bröstet. Smärtan varierar hos olika personer och kan kännas som ett kraftigt tryck över bröstet eller svår sprängande smärta. Ofta strålar smärtan ut i arm, käkar, hals, mage och/ eller rygg.

 

Smärta i bröstet kombinerat med illamående, hjärtklappning, kallsvett, yrsel eller andnöd kan tyda på att personen drabbats av hjärtinfarkt. Det är då mycket viktigt att snarast komma under vård. Ring 112.

Idag vet man att symptomen kan variera mellan olika personer och att symtomen ofta är olika hos kvinnor och män. Hos kvinnor är ofta symptomen mer diffusa. De kan visa sig som värk i käke, nackparti, illamående, buksmärta, yrsel, svimning, tryck eller tyngdkänsla över bröstet, andnöd och orkeslöshet.

bottom of page