top of page

Om hjärtstartare

Hjärtstartare borde finnas på alla arbetsplatser, lika självklart som att det ska finnas brandsläckare!

Den apparat som används vid ett hjärtstopp och som ger en elektrisk strömstöt kallas i Sverige för hjärtstartare. En strömstöt genom hjärtat kan få hjärtats eget elektriska signalsystem att börja fungera igen.

Dagens hjärtstartare är mycket enkla att använda och kan användas av alla. De ger talade instruktioner till användaren hur man ska göra och man kan inte avge en stöt om det inte är nödvändigt.


Hjärtstartare och HLR med god kvalitet
 • Vid hjärtstopp, larma 112 och starta hjärt-lungräddning, HLR.

 • Hämta hjärtstartaren om den finns nära.

 • Sätt på hjärtstartaren samtidigt som annan person gör HLR.

 • Följ hjärtstartarens instruktioner.

 • Rör inte den drabbade personen när strömstöt ges.

 • Fortsätt direkt med HLR av god kvalitet.

 • Fortsätt följa hjärtstartarens instruktioner.
   

Det finns flera olika modeller av halvautomatiska hjärtstartare som lämpar sig mycket väl för personer utan sjukvårdsutbildning. Hjärtstartaren vägleder användaren genom talade instruktioner. Hjärtstartaren analyserar hjärtats rytm och kan avgöra om det är lämpligt att ge en elektrisk stöt, en defibrillering. Eller om det är bättre att göra HLR. Som användare kan du inte ge en stöt om hjärtstartaren inte rekommenderar detta!

Namnet defibrillator kommer från de-fibrillate som betyder ”av-flimra”. När apparaten avger en elstöt så ”av-flimrar” den det flimmer (elektriskt kaos) som pågår i hjärtat. Vid en lyckad defibrillering hävs detta kaos och hjärtat kan återgå till sin normala rytm.

Alla får använda en hjärtstartare och det finns ingen lag som kräver att du ska ha utbildning för att använda den. Dock rekommenderas alla att gå en kurs och regelbunden repetition.
 

I samtliga HLR-kurser får du
 • Information

 • Demonstration av en riktig hjärtstartare

 • Apparatgenomgång

 • Säkerhetsaspekter

 • Användning av en hjärtstartare på ett säkert och effektivt sätt

 • Övning

IMG_7552.JPG
bottom of page