© MAITRI MOVEMENT 2019

Samarbeten

Arrangerar föreläsningar och event som bidrar till personlig utveckling och eftertanke.

 Växtverket för människor som vill växa inifrån och ut. 

Aktiv Rörelse

 För en ökad hälsa genom aktiva val med kost, stresshantering och rörelse kontra stillhet inifrån och ut. Föreläsningar, workshops, event och resor med
inriktning mot hälsa och välmående.

Spira Connect

På gång