top of page

Tonårsyoga

Många ungdomar har en otroligt stressig vardag, med dagens ständiga ström av input med ständigt påslagna mobiltelefoner och datorer samt ökade prestationskrav - både egna och andras. Här kan yogan komma in som en motvikt.  
 
Tonårsyogan ger möjlighet att stärka dig som individ, att hitta tillit och tro på din egen förmåga, att få balans mellan prestationskrav och att alltid vara tillgänglig, att kunna fokusera i skolarbetet och lära dig känna dig ”good enough”, precis som den du är! 

bottom of page