top of page

Chakra Balansering

 Du har alla läkande, helande, balanserande krafter inom dig.

Allt som lever pulserar av energi. Du pulserar. Du är ett konstant flöde av vibrerande energier. Är du frisk, flödar energierna fritt och harmoniskt genom dig. Är du stressad, sjuk eller på något annat sätt i obalans innebär detta att energin fastnar, låser, blockeras och stockar sig – energin flödar inte längre fritt.

Den österländska medicinen, akupunktur, qi-gong, ayurveda, yoga och de olika österländska kampsporterna bygger alla på detta energitänkande. Kunskapen om chakrasystemet är en av grundstenarna i detta.

Våra chakran är våra energicentra som balanserar och reglerar kropp och sinne på många olika sätt. De står i förbindelse med och påverkar det endokrina körtelsystemet och hormonproduktionen och har därför stort inflytande på vårt psykiska och fysiska välbefinnande. Varje chakra ansvarar för olika inre organ och kroppsdelar. De är var och en förbundna med det centrala nervsystemet. Varje chakra står för speciella mentala och emotionella grunder som trygghet, självkänsla, oro, rädslor, sexualitet, kreativitet, kraft, självförtroende, förmåga att ge och ta emot kärlek, förmåga att utrycka känslor, intuition och insikt.

Chakrabalansering är ett sätt att öppna flödet i ditt energisystem, lösa upp gamla mönster och blockeringar och öppna upp dig själv för de läkande, helande, balanserande krafter du har inom dig. 

bottom of page